Balení

Všeobecné zásady balení
vodič musí být navinut na cívce odpovídajícího typu rovně,bez přetrhů,v jednom kuse vrchní a dolní část čela cívky musí být hladká a čistá balení na paletách musí splňovat zásady bezpečného transportu tak,aby nedošlo k poškození cívek a vodiče


Cívky kónické

Cívky kónické

typd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
L1 max
(mm)
L2
(mm)
Plnění
(kg)
A 25016025023614010040033545
A 31520031530018010050042595
A 400250400375224100630530190


Cívky cylindrické

Cívky cylindrické

typd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
L1 max
(mm)
L2
(mm)
Plnění
(kg)
K 2002001252220016013
K 2502501602220016020
K 3553552243420016040Kontrola jakosti


IDENTIFIKACE VÝROBKU

Štítek musí být umístěn na viditelném místě cívky a musí obsahovat tyto údaje:

 • název výrobku (obchodní + norma)
 • dimenzi (rozměr)
 • stupeň izolace (Gr. 1 nebo Gr.2)
 • váhu netto a brutto
 • číslo pracovníka
 • datum výroby
 • číslo stroje a číslo tahu


ZÁSADY KONTROLY JAKOSTI

Výroba a zkoušky vodičů musí být prováděny dle metod popsaných v normě EN 60851-1A a získané výsledky odpovídat všem ustanovením.
Připouští se výroba speciálních vodičů,pokud dojde k dohodě mezi odběratelem a dodavatelem.
Na přání klienta se vystavuje atest k příslušnému výrobku.
Standardní body kontroly výrobku jsou:

 • rozměrová kontrola
 • počet chyb
 • odolnost vůči oděru
 • průrazné napětí
 • termoplasticita
 • tepelný náraz
Služby – eldrath.cz Služby – eldrath.cz Služby – eldrath.cz Služby – eldrath.cz Služby – eldrath.cz