V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon“), Vás jako uživatele informujeme před odesláním kontaktního formuláře provozovateli webu, společnosti Eldrath s.r.o., IČ 26722127, se sídlem Býchory 212, 280 02 Kolín, jakožto správci osobních údajů, ohledně zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem oslovení uživatele s nabídkou produktů/služeb. Jedná se výhradně o produkty/služby uvedené na tomto webu.

Následně také za účelem realizace kupní smlouvy či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a plnění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, zejména vyřízení objednávky, vyřízení reklamace, realizace práva na odstoupení od kupní smlouvy.

Mimo výše uvedené účely platí tato informace také pro účely oslovení zájemce o zaměstnání/spolupráci, který vyplní kontaktní formulář a poskytne tak správci své osobní údaje.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze za výše uvedenými účely a to po dobu maximálně 6 měsíců od data přijetí osobních údajů provozovatelem webu. Udělený souhlas se týká všech osobních údajů, které o sobě uživatel prostřednictvím kontaktního formuláře sdělí.

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Provozovatel webu uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů provozovatel webu vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Poskytnuté osobní údaje uživatele jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Odesláním kontaktního formuláře potvrzuje uživatel přijetí výše uvedených informací a je seznámen s možnostmi zpracování údajů správcem webu.