POLITIKA KVALITY SPOLEČNOSTI ELDRATH s. r. o.

Společnost si je vědoma, že úspěch na trhu nezávisí pouze na objemu zakázek, ale i na jejich kvalitě a spokojenosti zákazníků.

Principy politiky kvality:

  • Zákazník je hlavním hodnotitelem kvality našich činností, zavedením systému zabezpečování kvality dle ISO 9001 mu poskytujeme přiměřenou jistotu, že výsledky naší činnosti mají požadovanou kvalitu.
  • Systém kvality udržujeme v náležitém stavu a nadále zlepšujeme a novelizujeme jeho podobu.
  • Cílem všech našich činností je splnění předem dohodnutých i nevyjádřených požadavků zákazníka na kvalitu dodávaných výrobků.
  • Vytváříme podmínky pro to, aby výsledky naší činnosti byly v souladu s platnými technickými a legislativními normami a předpisy, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami.
  • Každý pracovník nese odpovědnost za výsledky své práce. Aktivní přístup a kvalitní práce všech zaměstnanců je zárukou, že námi dodávané zboží zákazníkům je kvalitní.
  • Jakost spoluvytváří dobré jméno firmy a je nutnou podmínkou pro prosperitu firmy.
  • Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací. Chceme mít jen spolehlivé a kvalitní dodavatele. Požadujeme, aby naši dodavatelé byli zároveň našimi partnery na stejné úrovni zajištění kvality.
  • Pozornost je také věnována dalšímu vzdělávání našich zaměstnanců. Všichni zaměstnanci jsou k kvality vedeni a zlepšování jejich znalostí a dovedností je prostředkem pro zlepšování kvality. Proto firma vyčlenila finanční prostředky na zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců

K dosažení uvedených strategických záměrů, které mají perspektivní charakter je nutné stanovit konkrétní cíle pro naplnění politiky kvality na nejbližší období.